Jaga inte med drivande hund i vargrika län

Varje år dödar vargar hundar i Sverige. Hur kommer detta sig och vad kan jägare göra för att undvika att jakthunden blir attackerad av en varg?varg

I ett tidigare inlägg skrev vi om hur hunden är i jakt och vad som kan vara bra att tänka på som ägare till en jakthund. Det som nämns är bland annat att jakten kommer sig väldigt naturligt för många hundraser eftersom det i stort handlar om att de använder sig av sina instinkter.

När det gäller jakt i djup skog är det viktigt att hålla koll på sin hund. Vissa djur, som björn och varg, kan vara farliga i möte och en hund kan lätt skadas eller till och med dödas av ett sådant rovdjur. I en artikel i Svensk Jakt går det att läsa om hur många hundar som blivit dödade av vargar i Sverige, under de tio år sedan man började hålla räkning. Det uppgår nu till över 200 hundar varav 30 är sällskapshundar, det vill säga inte jakthundar.

Slutat jaga med drivande hund

Under år 2009 dödades flest hundar under denna tioårsperiod. Då dog hela 32 hundar av vargattacker, därefter har antalet minskat generellt sett. Detta tros mestadels bero på att jägare i just vargrika län har slutat jaga med drivande hund, eftersom det tycks vara främst dessa som dödas av varg. År 2015 var även det ett år då många hundar olyckligtvis dödades av varg.

Som nämnt är det främst jakthundar som dödas, av förklarliga skäl eftersom de är de som är mest utsatta. Men 15-20 procent av de antal hundar som dödats av varg är vanliga sällskapshundar som plockats i antingen trädgården eller på gården.

Den rovdjursart som har den i särklass största konfliktpotentialen när det gäller angrepp på hundar är utan tvekan varg. Detta avspeglas i statistiken över antalet hundar som varje år skadas eller dödas av respektive rovdjursart – vargen är värst – Svensk Jakt, Viltskadecenter